Leerjaar 1, 2, 3 havo vwo en 4 vwo

Leerjaar 1

Leerjaar 1 is mede bedoeld om leerlingen te leren leren op De Nieuwste School. Naast kennis wordt er daarom ook veel aandacht besteed aan het aanleren en ontwikkelen van de vaardigheden en competenties die de leerling nodig heeft: onderzoek doen; omgaan met anderen, respect en tolerantie; presenteren, je verantwoorden; betrouwbaar zijn, je aan afspraken houden.Via Simulise/Persoonlijk Portret is deze ontwikkeling te volgen. 

Het uitgangspunt is dat leerlingen in leerjaar 1 niet kunnen blijven zitten. Mocht blijken dat een leerling onvoldoende cognitieve groei heeft doorgemaakt - op het niveau waarmee de leerling op DNS gestart is - om naar het volgende leerjaar te gaan, zal deze afstromen naar een lager niveau. Uiteraard zal dit proeces tijdig met leerling, ouders en school gevolgd worden. 

Zittenblijven is wel bespreekbaar als er sprake is geweest van langdurige ziekte of andere bijzondere omstandigheden die er toe hebben geleid dat de leerlingen onder zijn of haar niveau heeft gepresteerd.

Leerjaar 1, 2 havo/vwo3, vwo 4

Mentoren/experts analyseren na iedere periode de voortgang van de leerlingen. Daar waar nodig is worden leerling/ouders betrokken in het begeleidingsproces. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt er samen met de leerling, ouders en school een plan van aanpak opgesteld. Het doel hiervan is om aan de hand van dit plan van aanpak de leerling naar het gewenste niveau in kennis en vaardigheden te brengen, zodat de leerling kan doorstromen naar het volgende leerjaar, met behoud van huidig niveau. 

Bij het tweede Persoonlijk Portret (maart) geven experts in magister antwoord op de vraag "Laat de leerling voor jouw vak met de huidige resultaten zien op de juiste weg te zijn om aan het einde van het schooljaar bevorderd te worden naar het volgende leerjaar (met behoud van zijn/haar huidige niveau)?". De experts hebben de keuze uit twee opties: ja of nog niet. De scores geven inzicht in de vorderingen van de leerling. In het geval van een "ja", is de leerling op de goede weg en zou deze over kunnen. In het geval van een "nog niet" is er nog werk aan de winkel en zullen er gesprekken plaatsvinden om samen te kijken welke acties uitgezet moeten worden. 

Bij het derde Persoonlijk portret (einde schooljaar) geven experts in magister antwoord op de vraag "Kan de leerling voor jouw vak bevorderd worden naar het volgende leerjaar (met behoud van zijn/haar huidige niveau)?". De experts hebben keuze uit twee opties: ja of nog niet. 

Experts noteren in de toelichting wat er mogelijk in de vakantie of de laatste schoolweek nog moet gebeuren. In het geval dat een expert twijfelt over het in te vullen antwoord wordt er een "nog niet" ingevuld. Daarna is er een overgangsvergadering waarin de leerlingen worden besproken die niet aan de norm voldoen (zie hieronder welke normen wij hanteren). 

De overgangsvergadering

De overgangsvergadering is aan het einde van het schooljaar. Nadat er input is gegeven door experts/mentoren gaan we als team met elkaar hierover in gesprek zodra leerlingen niet voldoen aan de norm. Overwegingen die meespelen in de beslissing of de leerling naar het volgende jaar over kan gaan zijn: Hoe zelfstandig werkt een leerling? Heeft de leerling de noodzakelijke groei laten zien? De beslissing die tijdens de overgangsvergadering wordt genomen is bindend. 

Overgangsnorm van leerjaar 1 naar leerjaar 2 + van leerjaar 2 naar leerjaar 3 

Een leerling gaat door naar het volgende jaar, met behoud van niveau, indien: 

  • Indien het totaalaantal "nog niet" maximaal 2 x is.
  • Maximaal een "nog niet" voor de onderzoeksleergebieden 
  • Maximaal twee "nog niet" voor de gereedschapslessen, waarvan maximaal een "nog niet" voor de kernvakken

Voldoet een leerling niet aan deze eisen dan wordt hij besproken tijdens de overgangsvergadering. 

Overgangsnorm van havo/vwo3 naar havo/vwo 4 

Een leerling gaat door naar het volgende jaar, met behoud van niveau, indien: 

  • Indien het totaal aantal "nog niet"maximaal 2 x is 
  • Maximaal een "nog niet" voor een kernvak
  • Maximaal twee "nog niet" voor vakken binnen het gekozen profiel 

Voldoet een leerling niet aan deze eisen dan wordt hij besproken tijdens de overgangsvergadering. 

Overgangsnorm van vwo 4 naar vwo 5

Een leerling gaat door naar het volgende jaar, met behoud van niveau, indien

  • Indien het totaalaantal "nog niet" maximaal 2 x is. 
  • Maximaal een "nog niet" voor een kernvak. 
  • Voor het vak NLT (alleen voor leerlingen met een scienceprofiel) krijgen leerlingen een cijfer. Dit cijfer is onderdeel van het schoolexamencijfer. Een cijfer lager dan 5.5 is gelijk aan een "nog niet". 

Voldoet een leerling niet aan deze eisen dan wordt hij besproken tijdens de overgangsvergadering.

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work