Acties bij veelvuldig verzuim


 Geoorloofd verzuim    
 Wie Wanneer Wat 
 Mentor Na twee ziekmeldingen in korte tijd Informeert bij ouders 
  Na vijf ziektedagen   
     
Expert Sport & Bewegen Bij drie lessen gemist door een blessure Geeft brief voor behandelaar en verzuimstaat mee aan leerling
    Overleg met behandelaar (schriftelijk advies) 
     
Verzuimcoördinator/manager onderwijs Bij frequent en zorgwekkend ziekteverzuim Oudergesprek
Meldt bij de GGD-jeugdarts voor advies 
     
Ongeoorloofd verzuim
Te laat     
Wie Wanneer Wat
Onderwijsondersteuner Meer dan 6x te laat. Meldt bij de mentor.
Meer dan 12x te laat. 2e melding bij de mentor.
Meer dan 18x te laat. 3e melding bij de mentor.
Meer dan 25x te laat. Meldt bij de manager onderwijs

Mentor 1melding OO* Gesprek met leerling
2melding OO* Brief en telefoontje naar ouders
Gesprek leerling en ouders.

Manager onderwijs  Meer dan 25x te laat. Brief naar ouders.
Meld het bij Leerplicht.
Schakelt zorgteam in
Mogelijk schorsing

Afwezig zonder geldige reden
Wie Wanneer Wat
Onderwijsondersteuner 1 uur afwezig zonder geldige reden Meldt bij de manager onderwijs
Manager onderwijs 1 uur afwezig zonder geldige reden Leerling haalt uur dubbel in.
Herhaald (>6 uur) afwezig zonder geldige reden Gesprek met leerling, telefoontje naar ouders.
Herhaald (>10 uur) afwezig zonder geldige reden Gesprek met leerling en ouders.
Herhaald (>16 uur) afwezig zonder geldige reden Melding bij leerplicht**.

* OO = Onderwijsondersteuner

** Melding bij leerplicht
De school moet op grond van de Leerplichtwet melding maken bij de leerplichtambtenaar:

 • Bij 16 uur of meer ongeoorloofd verzuim in vier aaneengesloten weken;
 • Bij 25 keer te laat komen in een schooljaar;
 • Bij een combinatie van beide.
 • Bij vakantie van een leerling zonder toestemming van de school.
 • Bij voortijdig schoolverlaten (zonder startkwalificatie).
 •  

  Contactgegevens

  Adres

  De Nieuwste School
  Sint Josephstraat 106
  5017 GK Tilburg

  Telefoon & e-mail

  Tel. 013 - 5812066
  E-mail: Contact

   

  Belangrijke links

  Groep 8
  Nieuws

  Social media

  website is gerealiseerd door Web2Work